Arkiv

Ny strategi skal gjere kommunane meir innovative

For første gong er det utvikla ein forskings- og innovasjonsstrategi for kommunane i Møre og Romsdal. Den nye strategien vart vedteken tysdag 14. mars av Regional- og næringsutvalet og skal gå vidare til endeleg vedtak i Fylkestinget i april. I strategien er det identifisert sju satsingar for meir innovativ kommunal sektor. Inngå forpliktande partnarskap med […]

Nå kan det søkes om støtte til forprosjekter i VRI/MobPro

Små og mellomstore bedrifter (SMB) og kommuner i Møre og Romsdal kan søke om støtte til å gjennomføre mindre forskningsbaserte forprosjekter som bidrar til innovasjon og videre forskning. Midlene tildeles fra mobiliseringsprosjektet i FORREGION-programmet som er en videreføring av VRI. Programmet utføres i samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet er økt […]

SkatteFUNN Åpen – Ålesund 21.mars

Forskningsrådet inviterer sammen med nære regionale samarbeidspartnere  til SkatteFUNN Åpen dag den 21. mars i Ålesund. Se program i påmeldingslink. Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte? Kom til Åpen dag for å lære mer […]

VRI avvikles og erstattes av MobPro

Ved årsskiftet avvikles VRI programmet. I løpet av januar starter Mobiliseringsprosjektet (innenfor FORREGION-programmet til Forskningsrådet) med kompetansemegling og forprosjekter på liknende måte som i VRI. Disse to virkemidlene har vært suksessfulle i VRI og vil altså bli videreført for å mobilisere bedrifter og kommuner til forskning. Det vil være mulig å søke om forprosjektmidler fra månedsskiftet […]

RFF Midt-Norge lyser ut kvalifiseringsstøtte søknadsfrist 15/2

RFF Midt-Norge lyser ut kvalifiseringsstøtte med 6 mill. kroner og søknadsfrist 15.02.2017 Utlysningen retter seg mot regionens små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte), næringsklynger og næringsnettverk, samt aktører innen kommunal sektor. Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner kan søke om kvalifiseringsstøtte når det er i samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller aktører innen kommunal sektor […]

Nytt forskningsprogram for kommunene

Fra 2017 kommer et nytt forskningsprogram som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Målet er at det nye programmet (FORKOMMUNE) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren. FORKOMMUNE skal bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap som er relevant for kommunesektoren.I tillegg til å sørge for en bedre kobling mellom […]

Kommunikasjonspris til VRI Møre og Romsdal

På den nasjonale avslutningskonferansen for VRI 16.november, ble Møre og Romsdal tildelt kommunikasjonsprisen for 2016. Prisen gis til regioner som har utmerket seg med å kommunisere nyheter og annet stoff fra satsingen. Møre og Romsdal fikk også kommunikasjonsprisen i 2012.

Møte for kompetansemeglere og styringsgruppa i VRI M&R

7. desember vil det være møter både for kompetansemeglerteamet – kl 09.00-11.30 og for styringsgruppa – kl 11.30 – 15.30. Møtene finner sted onsdag 7.desember på NMK i Ålesund. På dagsorden står bl.a.: Oppsummering 2016 – aktiviteter og resultater, hva har vi fått til Mobiliseringsprosjektet i Regionsatsing 2017-2019 FoI-strategien for offentlig sektor  

VRI erstattes av Regionsatsing

Forskningsrådet har lansert Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING). Satsingen erstatter VRI og Forskningsløft i Nord og viderefører arbeidet med å ta hele landets kunnskapsinfrastruktur og ressursbase i bruk. Regionsatsing har tre pilarer hvorav pilar 1, Mobiliseringsprosjektet, erstatter og bygger videre på VRI. I Møre og Romsdal legges det opp til at Mobiliseringsprosjektet (MobPro), viderefører arbeidsmåter […]

Satsing på merkevarebygging

Innovasjon Norge bevilger 2,8 millioner kroner til Norwegian Rooms Cluster for prosjektet «Global Branding and Business Model Innovation». Bedriftene er avhengig av oppdatert kunnskap, og Norwegian Rooms Cluster er ett av sju utvalgte miljøer som får penger for å heve kompetansen i det lokale næringslivet. Den maritime- og marine industrien i fylket, er også med […]