Nå kan det søkes om støtte til forprosjekter i VRI/MobPro

Små og mellomstore bedrifter (SMB) og kommuner i Møre og Romsdal kan søke om støtte til å gjennomføre mindre forskningsbaserte forprosjekter som bidrar til innovasjon og videre forskning. Midlene tildeles fra mobiliseringsprosjektet i FORREGION-programmet som er en videreføring av VRI. Programmet utføres i samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet er økt verdiskapning for flere av regionens bedrifter og kommuner, gjennom systematisk og forskningsbasert innovasjon.

Hvem kan søke:

Det kan gis støtte til å kjøpe inn tjenester fra et forskningsmiljø, opp til kr 200.000,-. Søker må bidra med minst like mye i egeninnsats i form av egne timer og/eller kontanter. Merk at forprosjektmidlene ikke kan brukes til skriving av søknader til andre programmer eller støtteordninger.

Søker må opprettet kontakt med en kompetansemegler og fylle ut det regionale søknadsskjemaet før søknaden kan legges inn til godkjenning i det elektroniske søknadssystemet til Forskningsrådet. Det er løpende søknadsfrist.

For mer informasjon om ordningen og tilsending av søknadsskjema, ta kontakt med prosjektleder Øyvind Herse eller en kompetansemegler.

Kompetansemeglere i Møre og Romsdal:

Kontaktperson Institusjon Telefon E-post
Øyvind Herse Møre og Romsdal fylkeskommune 913 64 886 Oyvind.herse@vrimr.no
Asgeir Hansen Vindel AS 928 44 288 asgeir@bolgen.no
Finn Amundsen Protomore Kunnskapspark AS 982 45 441 fa@protomore.no
Trond Lervik ÅKP – Ålesund Kunnskapspark AS 922 65 260 trond.lervik@aakp.no
Bjørn Tafjord Høgskolen i Volda 993 64 801 Bt@hivolda.no
Ola Jon Mork NTNU Ålesund (maritim) 916 70 577 Ola.j.mork@ntnu.no
Grete Hansen Aas NTNU Ålesund (marin) 926 83 378 graa@ntnu.no
Rigmor Einang Alnes NTNU Ålesund (helse) 930 83 505 Rigmor.e.alnes@ntnu.no
Geir Svenning Høgskolen i Molde 992 706 38 Geir.a.svenning@himolde.no
Espen Rød Møreforsking (logistikk) 711 95 808 espen.rod@himolde.no
Gøril Groven Møreforsking (kommune) 413 01 048 Goril.groven@himolde.no
Wenche E. Larsen Møreforsking (marin) 917 80 817 wenche.emblem.larssen@moreforsk.no

 


Publisert 28.02.2017