Slide 1
Slide 1
Slide 1
illustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfoto: LerenillustrasjonsfotoillustrasjonsfotoNytt forskningsprogram for kommunene

Fra 2017 kommer et nytt forskningsprogram som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Målet er at det nye programmet (FORKOMMUNE) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren. FORKOMMUNE skal bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap som er relevant for kommunesektoren.I tillegg til å sørge for en bedre kobling mellom […]


Les mer...

Kommunikasjonspris til VRI Møre og Romsdal

På den nasjonale avslutningskonferansen for VRI 16.november, ble Møre og Romsdal tildelt kommunikasjonsprisen for 2016. Prisen gis til regioner som har utmerket seg med å kommunisere nyheter og annet stoff fra satsingen. Møre og Romsdal fikk også kommunikasjonsprisen i 2012.


Les mer...

Møte for kompetansemeglere og styringsgruppa i VRI M&R

7. desember vil det være møter både for kompetansemeglerteamet – kl 09.00-11.30 og for styringsgruppa – kl 11.30 – 15.30. Møtene finner sted onsdag 7.desember på NMK i Ålesund. På dagsorden står bl.a.: Oppsummering 2016 – aktiviteter og resultater, hva har vi fått til Mobiliseringsprosjektet i Regionsatsing 2017-2019 FoI-strategien for offentlig sektor  


Les mer...