Slide 1
Slide 1
Slide 1
illustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfoto: LerenillustrasjonsfotoillustrasjonsfotoStyringsgruppemøte i VRI

Det blir styringsgruppemøte i VRI Møre og Romsdal på fylkeshuset – møterom 102, tirsdag 20.september kl.: 11.30 – 15.00. Dagsorden Referat fra styringsgruppemøtet 15.juni 2016 Orientering fra prosjektleder Orientering om to forprosjekter – Jakt og Fiske AS + Spesialistbedriften AS Innretning på ny regional satsing Om FoI-strategien i offentlig sektor Orientering om utlysninger i RFF Midt i […]


Les mer...

Høyringsseminar offentlig FoI

I forbindelse med at det nå foreligger eit utkast til FoI-strategi for offentleg sektor i Møre og Romsdal, inviterer fylkeskommunen høyringsseminar i Molde den 4. oktober. Meir informasjon ved å kontakte: Anna-Marie Hatlestad Regional- og næringsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune Tlf: 71 25 80 22, Mobil: 924 42 568 Anna-Marie.Hatlestad@mrfylke.no


Les mer...

Ekstra midler til omstilling

Regionalt Forskningsfond i Midt Norge (RFF) lyser nå ut ekstramidler rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB) og næringsnettverk i Møre og Romsdal som har særskilt behov for omstilling som følge av lavere oljepris. Det er satt av kr 11,6 mill. til kvalifiseringsprosjekter i denne ekstrautlysningen. Prosjektene skal utvikle og anvende bedriftenes kjernekompetanse/-teknologi på nye […]


Les mer...