Slide 1
Slide 1
Slide 1
illustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfoto: LerenillustrasjonsfotoillustrasjonsfotoVRI avvikles og erstattes av MobPro

Ved årsskiftet avvikles VRI programmet. I løpet av januar starter Mobiliseringsprosjektet (innenfor FORREGION-programmet til Forskningsrådet) med kompetansemegling og forprosjekter på liknende måte som i VRI. Disse to virkemidlene har vært suksessfulle i VRI og vil altså bli videreført for å mobilisere bedrifter og kommuner til forskning. Det vil være mulig å søke om forprosjektmidler fra månedsskiftet […]


Les mer...

RFF Midt-Norge lyser ut kvalifiseringsstøtte søknadsfrist 15/2

RFF Midt-Norge lyser ut kvalifiseringsstøtte med 6 mill. kroner og søknadsfrist 15.02.2017 Utlysningen retter seg mot regionens små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte), næringsklynger og næringsnettverk, samt aktører innen kommunal sektor. Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner kan søke om kvalifiseringsstøtte når det er i samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller aktører innen kommunal sektor […]


Les mer...

Nytt forskningsprogram for kommunene

Fra 2017 kommer et nytt forskningsprogram som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Målet er at det nye programmet (FORKOMMUNE) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren. FORKOMMUNE skal bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap som er relevant for kommunesektoren.I tillegg til å sørge for en bedre kobling mellom […]


Les mer...