Slide 1
Slide 1
Slide 1
illustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfoto: LerenillustrasjonsfotoillustrasjonsfotoMaritim FoU-dag

Den 8. september blir det informasjonsmøte i Ålesund/Radisson Hotell om muligheter for støtte gjennom programmene MAROFF, DEMO 2000, PETROMAKS og det ny programmet PILOT-E. Programkoordinatorene fra disse programmene kommer. Målgruppen for seminaret er bedrifter i maritime næringer og FoU-miljøer. Mer informasjon om programmene og påmelding finnes her.


Les mer...

Ekstra midler til omstilling

Regionalt Forskningsfond i Midt Norge (RFF) lyser nå ut ekstramidler rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB) og næringsnettverk i Møre og Romsdal som har særskilt behov for omstilling som følge av lavere oljepris. Det er satt av kr 11,6 mill. til kvalifiseringsprosjekter i denne ekstrautlysningen. Prosjektene skal utvikle og anvende bedriftenes kjernekompetanse/-teknologi på nye […]


Les mer...

Nye forprosjekter 1.halvår

Ved utgangen av juni 2016 var det 12 bedrifter som hadde fått tilsagn om støtte til å gjennomføre VRI forprosjekter: Bedrift Prosjekt Den Gode Maten AS Distribusjon av lokalprodusert mat Molde kommune Psykisk helse og kosthold Fjordlaks Marine proteiner fra restråstoff av torsk Kristiansund kommune Trygg legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien Stokke Purchase likelihood and preferences in […]


Les mer...