Slide 1
Slide 1
Slide 1
illustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfotoillustrasjonsfoto: Lerenillustrasjonsfotoillustrasjonsfoto12,5 mill. ekstra til omstilling i M&R

Etter regionalt påtrykk øker nå regjeringen midler som er øremerket forskings- og utviklingsprosjekter i Møre og Romsdal. Bakgrunnen er den svært kritiske og krevende omstillingssituasjonen som de petroleumsbaserte næringslivet i Møre og Romsdal står i. I revidert nasjonalbudsjett styrkes innsatsen for omstilling i områdene som er sterkest rammet av laver oljepriser. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til regionale […]


Les mer...

Morgendagens sykehjem

VRI-prosjektet Morgendagens sykehjem ved Rokilde Sykehjem i Kristiansund er gjennomført med oppløftende resultater. Det kommunale sykehjemmet har sammen med Høgskolen i Molde og Senter for omsorgsforskning sett nærmere på hvordan bruk av tjenestedesign fremmer kreativitet og gode endringsprosesser. Tjenestedesign handler om å utvikle prosesser og systemer for gode brukeopplevelser og vektlegger involvering av brukere, pårørende […]


Les mer...

FoI strategi offentlig sektor

Det arbeides for tiden med å utforme en Forsknings- og innovasjonsstrategi i Møre og Romsdal. Det er valgt å skille næringsliv og offentlig sektor i prosessen. Strategien for næringslivet er nå sendt til politisk behandling i fylkeskommunen. Strategien for offentlig sektor er under utarbeidelse og i den forbindelse holdes et dagsseminar i Molde 8.juni. Alle kommuner […]


Les mer...