Kontakt

VRI / MobPro har egne kompetansemeklere / delprosjektledere.
Skriv en e-post eller ring en av disse for å lufte din idé.

Programkoordinator for Møre og Romsdal
Øyvind Herse. Tlf.: 913 64 886

Trond Lervik. Tel.: 922 65 260 – ÅKP AS

Finn Amundsen. Tel: 982 45 441Protomore Molde Kunnskapspark AS

Asgeir Hansen. Tel: 928 44 288 – Knutzon Bølgen Innovasjon AS

Bjørn Tafjord. Tlf: 993 64 801 – Høgskulen i Volda

Geir Svenningen, tlf: 992 706 38 – Høgskolen i Molde

Espen Rød (logistikk),tlf.: 711 95 808 og Gøril Groven (helse), tlf.:  41301048 – Møreforsking Molde

Ola Jon Mork.(maritm) Tlf.: 91 67 05 77 og Grete Hansen Aas (marin) tlf.: 926 83 378 og Rigmor Einang Alnes (helse) tlf.: 930 83 505- NTNU Ålesund

Wenche Emblem Larsen, Tlf.: 917 80 817 – Møreforsking Ålesund