Hvem kan søke?

Bedrifter og virksomheter i offentlig sektor samt FoU-institusjoner kan bruke virkemidlene.

VRI har følgende faglige satsningsområder i 2014-2016

Slik søker du: Ta kontakt med en kompetansemegler >>