Nye prosjekter

Nye forprosjekter i 2015

Bedrift Prosjekt FoU-miljø
Stokke Robotmontasje og globale verdikjeder HiÅ
Molde Sykehus Planleggingsmetoder og logistikk i sykehusdrift HiM
Fræna kommune Logistikk i hjemmetjenesten HiM
Rokilde sykehjem Morgendagens Sykehjem HiM
Effektive Boligprodusenter Robotisert produksjon av ferdighusseksjoner NTNU/HiÅ
Seaonics Kunstig Intelligens for Vinsjdesign HiÅ
Pelagia Pelagisk løft for økt verdiskaping HVO
Senketunell AS Muligheter med senketunell HiÅ
OmegaVeritas Opprinnelsestesting av fiskeoljeblandinger Sintef
Sula kommune Betydningen av bruk av palliativ plan og etisk refleksjon HiÅ
Sandefisk Marine Kontroll av hummeryngel i havbeite MF Marin/HI
Wonderland Sovemiljøets betydning for søvn og restitusjon Haukeland US
Kaston Modeling positive externalities from farming urchins NIVA
Spesialistbedriften Hvordan få aspergere i jobb MF Molde/HiM
Jacu Kan kaffe være innovativt og nyskapende? Sintef/Bioforsk
Møre Codfish Bedre utnyttelse og økt verdiskaping av saltlake Sintef
Aukra kommune Simulering av helselogistikk i planlagt nytt omsorgssenter HiM
NortWest Solutions Løsning for skipspassasje gjennom flytebro Sintef
Pure Artic Pure Arctic Annual Wheel HiM
Pharma Marine Fersk, norsk, råstoff til omega-3 konsentrat MF Marin
Jakt og Turisme Smart salg av opplevelser MF Molde
Mørenot Notlin overflatebehandlet med plastpolymer MF Marin
Ocean Visuals A mini SAR (radar) module for oil spill detection HiÅ
Ship Evacuation System Evakueringssystem for havarerte skip HiÅ
MacGregor / Triplex Innovativ og effektiv prosjektstyringsmodell MF Molde
Ikuben DEMO industrielt internett Sintef

Nye forprosjekter i 2014

Det er i løpet 2014 gitt tilsagn om 25 nye forprosjekter:

Friluftsrådet   i Nordmøre og Romsdal Turkassetrimmen   Stikk ut! MF Molde
Shipnor IT som   konkurransefaktor i SMBer HiM
Oilcraft Calm Water   performance analysis OC TwinBow Sintef/Marintek
ICD Kunstig intelligens   for krandesign HiÅ
Tori Utvannet klippfisk for det norske marked MF Marin
OceanFjord Livet i Skodjestraumen MF Marin/HVO
Seaside Robotløsning for renhold i   fiskeforedlingsindustrien HiÅ/Chalmers
Atlanten   Energy Strandsone   bølgekraft Polytec
Salmar Organic Ultralyd for å begrense påslag av lakselus og   begroingsorganismer HiÅ
Sperre   Industrier Design  for Assembly – Kompressorer HiÅ/Chalmers
Nils Sperre Automasjon i klippfiskindustrien HiÅ/MF Marin
SeaState 7 Produksjonssimulering av ROV luke HiÅ
Aker Misund Effektive styringsmodeller for produksjon og prosjektgjennomføring MF Molde/Sintef
Remøy   management Virtual Prototyping – Maintenance IMR Offshore Ships HiÅ/Singapore Univ.
FM-Equipment Illustrasjon av krefter som påvirker   rullende hjul HVO
Distriktspsykriatriske   senter Kultur for psykisk   helse HVO
Ålesund   kommune Videokommunikasjon i   heimerehabilitering i kommunen HiÅ
Fishfarming   Innovation Fisk i betong-   materialer og produksjonsmetode Sintef
Grande   Fabrikker Riktig   verdikjedeposisjonering for økt verdifangst MF Molde
Norsk Kvalitetsmat Næringstett fiskemat til   institusjon MF Marin
Aero-Tec Produksjon av   komposittflottørar  i karbonfiber og   epoksy HiÅ
Vedde Utnyttelse av restfraksjonen limvann fra fiskeoljeproduksjon MF Marin
Opstad   Shipping Failsafe – interaktiv   sikkerhetsopplæring ombord HiM
Vikomar Buklist fra makrell   som råstoff til høykvalitets olje Sintef
Ulstein Group Cartoon i visuell marknadsføring HVO

Nye forprosjekter i 2013

Det ble i løpet av 2013 gitt tilsagn om 16 nye forprosjekter:

Bedrift FoU-miljø
Atlanterhavsparken Alternativ til levende mikroalger som fôr til   copepodenauplier Sintef FH
Salmar Rauma Utnytting av biprodukter fra   økologisk laks Høgskolen i Ålesund
Ulmatech Pyro Varmebehandling av   ballastvatn Høgskolen i Ålesund
Mathias Bjørge MAP-pakking av fersk   rå og kokt kongekrabbe MF Marin
Helse Møre og   Romsdal Endringsbehov i   utrednings- og behandlingslinjer for barn MF Molde
Gurskøy AS Maritime   manufacturing  Gurskøy Høgskolen i Ålesund
Ålesund   kommune Velferdsteknologi og   innovasjon i helse og omsorg Høgskolen i Ålesund
Aure kommune Livsnær livshjelp MF Molde
Stranda Prolog Optimale betingelser for lakesalting MF Marin
Kongsberg   Evotec AS Local engineering,   local production, strength of integration MF Molde
Niigata Bedøvelseslinje til   laks – biologisk filter og bedøvelse MF Marin
Kleven Verft Bruk av roboter som   reduserer svinn av stål Høgskolen i Ålesund
Havbrukstjenesten Fiskehelsedata,   tilrettelegging for økt bruk MF Marin
West Coat Robotisert sandblåsing  av innvendig skipsskrog Høgskolen i Ålesund
Biometrics Vektfordeling av laks   i merd: bestemmelse av «startvekt» MF Marin
Oddvar Skarsbø Uttesting av nanois ved islagring av torsk MF Marin

Analyse av det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal 2013

Møreforsking Molde har på bestilling av VRI og fylkeskommunen i Møre og Romsdal utarbeidet en analyse av det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal. Rapporten kan lastes ned her Rapport innovasjonssystemet

120 VRI forprosjekter

Siden oppstarten av VRI i Møre og Romsdal i 2007 har det blitt gitt tilsagn om støtte til over 120 forprosjekter. Disse prosjektene fordeler seg omtrent likt på de to bransesatsningene maritim og marin. Til sammen er rundt 170 ulike bedrifter involvert ettersom noen av prosjektene har med flere bedrifter. Alle prosjektene gjennomføres i partnerskap med anerkjente regionale, nasjonale eller internasjonale forskningsmiljø.

Siden 2012 har VRI også inkludert offentlig sektor i satsningen, nærmere bestemt helse og sosial sektoren. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som finansierer denne satsningen.

Informasjonsmateriell og profilering av marin næring

I regi av VRI samarbeider nå høgskolen i Volda og Møreforsking Marin om å utarbeide ulikt opplysningsmateriell vedrørende fiske og fangsthåndtering. Også Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), fylkeskommunen og Atlanterhavsparken er med som samarbeidspartnere i arbeidet.

I 2011 avstedkom samarbeidet informasjonsmateriell som kan brukes for å få barn mer interessert i fisk og sjømat. I 2012 rettes innsatsen mot å utvikle en egen video som viser god fangstbehandling og som er tenkt brukt om bord eller andre steder der sløying og behandling av fisk foregår. Neste år vil det arbeides videre med å utvikle alternative informasjonskanaler for å orientere om fisk, fangstbehandling og sjømat. Les mer i egen nyhetssak