RFF Midt-Norge lyser ut kvalifiseringsstøtte søknadsfrist 15/2

RFF Midt-Norge lyser ut kvalifiseringsstøtte med 6 mill. kroner og søknadsfrist 15.02.2017

Utlysningen retter seg mot regionens små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte), næringsklynger og næringsnettverk, samt aktører innen kommunal sektor. Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner kan søke om kvalifiseringsstøtte når det er i samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller aktører innen kommunal sektor innenfor regionen.

Logo-Regionalt-forskingsfond-Midt-Norge_medium


Publisert 08.12.2016