Kommunikasjonspris til VRI Møre og Romsdal

På den nasjonale avslutningskonferansen for VRI 16.november, ble Møre og Romsdal tildelt kommunikasjonsprisen for 2016. Prisen gis til regioner som har utmerket seg med å kommunisere nyheter og annet stoff fra satsingen. Møre og Romsdal fikk også kommunikasjonsprisen i 2012.

Fra venstre Bjørn Tafjord, Øyvind Herse og Arthur Almestad

Fra venstre Bjørn Tafjord, Øyvind Herse og Arthur Almestad


Publisert 23.11.2016