VRI avvikles og erstattes av MobPro

Ved årsskiftet avvikles VRI programmet. I løpet av januar starter Mobiliseringsprosjektet (innenfor FORREGION-programmet til Forskningsrådet) med kompetansemegling og forprosjekter på liknende måte som i VRI. Disse to virkemidlene har vært suksessfulle i VRI og vil altså bli videreført for å mobilisere bedrifter og kommuner til forskning.

Det vil være mulig å søke om forprosjektmidler fra månedsskiftet januar/februar 2017.

Det er definert følgende to satsingsområder som er rettet mot både næringsliv og kommunal sektor:

 

Målsetningen er at flere bedrifter og kommuner øker verdiskapingen og sine konkurransemessige fortrinn ved hjelp av systematisk og forskningsbasert innovasjon.

Bedrifter og kommuner som har fått tilsagn og/eller har startet opp VRI-forprosjekter i 2016, kan gå som vanlig i 2017.

Kontaktadresse er: post@vrimr.no

 

Forskningsrådet logo 2(1)Møre og Romsdal logo


Publisert 20.12.2016