Informasjonsmateriell og profilering av marin næring

I regi av VRI samarbeider nå høgskolen i Volda og Møreforsking Marin om å utarbeide ulikt opplysningsmateriell vedrørende fiske og fangsthåndtering. Også Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), fylkeskommunen og Atlanterhavsparken er med som samarbeidspartnere i arbeidet. I 2011 avstedkom samarbeidet informasjonsmateriell som kan brukes for å få barn mer interessert i fisk og sjømat. I 2012 rettes innsatsen mot å utvikle en egen video som viser god fangstbehandling og som er tenkt brukt om bord eller andre steder der sløying og behandling av fisk foregår. Neste år vil det arbeides videre med å utvikle alternative informasjonskanaler for å orientere om fisk, fangstbehandling og sjømat.

 

Høgskolen i Volda benytter bachelorstudenter fra medialinjen til å gjøre mye av jobben med informasjonsmateriellet. Møreforsking Marin bidrar med å kvalitetssikre det faglige innholdet, herunder også med en del billed- og videomateriale.

Arbeidet med å utforme opplysningsmateriell inkluderer også å bruke Atlanterhavsparken i Ålesund til å informere om kunnskap og nyere forskning innenfor ulike marine fagfelt. Møreforsking har tidligere i år etablert et eget forskningsanlegg ved Atlanterhavsparken for forsøk med levende fisk og skaldyr, og som en nå ønsker å videreformidle resultater av til publikum.

I regi av VRI samarbeider nå høgskolen i Volda og Møreforsking Marin om å utarbeide ulikt opplysningsmateriell vedrørende fiske og fangsthåndtering. Også Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), fylkeskommunen og Atlanterhavsparken er med som samarbeidspartnere i arbeidet. I 2011 avstedkom samarbeidet informasjonsmateriell som kan brukes for å få barn mer interessert i fisk og sjømat. I 2012 rettes innsatsen mot å utvikle en egen video som viser god fangstbehandling og som er tenkt brukt om bord eller andre steder der sløying og behandling av fisk foregår. Neste år vil det arbeides videre med å utvikle alternative informasjonskanaler for å orientere om fisk, fangstbehandling og sjømat. Høgskolen i Volda benytter bachelor-studenter fra media-linjen til å gjøre mye av jobben med informasjonsmateriellet. Møreforsking Marin bidrar med å kvalitetssikre det faglige innholdet, herunder også med en del billed- og videomateriale.Arbeidet med å utforme opplysningsmateriell inkluderer også å bruke Atlanterhavsparken i Ålesund til å informere om kunnskap og nyere forskning innenfor ulike marine fagfelt. Møreforsking har tidligere i år etablert et eget forskningsanlegg ved Atlanterhavsparken for forsøk med levende fisk og skaldyr, og som en nå ønsker å videreformidle resultater av til publikum.


Publisert 28.08.2012