Nytt forskningsprogram for kommunene

Fra 2017 kommer et nytt forskningsprogram som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Målet er at det nye programmet (FORKOMMUNE) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren.

FORKOMMUNE skal bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap som er relevant for kommunesektoren.I tillegg til å sørge for en bedre kobling mellom kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører. På denne måten skal kommunesektoren settes bedre i stand til å møte nåværende og framtidige behov.

Programmet skal ikke ha en tematisk innretning, men dekker i prinsippet alle kommunale og fylkeskommunale ansvarsområder. Tverrfaglige og tverrsektorielle problemstillinger vil være viktig for programmet, fordi disse ikke så lett ikke fanges opp av andre tematisk innrettede programmer.

Les mer her

 

samhandling


Publisert 25.11.2016