VRI erstattes av Regionsatsing

Forskningsrådet har lansert Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING). Satsingen erstatter VRI og Forskningsløft i Nord og viderefører arbeidet med å ta hele landets kunnskapsinfrastruktur og ressursbase i bruk. Regionsatsing har tre pilarer hvorav pilar 1, Mobiliseringsprosjektet, erstatter og bygger videre på VRI.

I Møre og Romsdal legges det opp til at Mobiliseringsprosjektet (MobPro), viderefører arbeidsmåter og de fleste virkemidlene fra VRI. Det betyr at kompetansemegling og forprosjekter også vil være tilgjengelig fra 2017. Det er definert følgende to satsingsområder som er rettet mot både næringsliv og kommunal sektor:

 

Den overordnede målsetningen vil være at flere bedrifter og kommuner øker verdiskapingen og sine konkurransemessige fortrinn ved hjelp av systematisk og forskningsbasert innovasjon.

VRI-forprosjekter som gis tilsagn og starter opp i 2016, kan gå som vanlig i 2017.

 

vri_logo


Publisert 08.11.2016