Læringsarena

Mål:
Samle involverte aktører for å drive erfaringsutveksling, nettverksbygging og idé-generering.

Læringsarena – Gjennomføring og virkemiddelbruk

Deltakere er bedrifter, næringslivsorganisasjoner, FoU-institusjoner og andre. Agenda og temaer bestemmes i samspill mellom aktørene. VRI dekker utgifter til planlegging og gjennomføring av læringsarenaene. Midlene kan brukes til å etablere nye arenaer eller utvikle eksisterende.