Kompetansemegling

Mål:
Mobilisere bedrifter til å sette i gang forsknings- og utviklingsaktiviteter i samarbeid med høgskoler og forskningsmiljø.

Kompetansemegling – gjennomføring og virkemiddelbruk

Målgruppen er bedrifter enkeltvis eller i nettverk som har nytte av tettere samarbeid med forskere, høgskoleansatte eller studenter i FoU-arbeid. Kompetansemegleren hjelper bedriften med å avdekke FoU-behov og å iverksette utviklingsarbeidet. Kompetansemegling er en gratis tjeneste til bedrifter som faller inn under de to hovedsatsingsområdene maritim og marin.