Forprosjektmidler

Mål:
Forprosjektmidlene skal stimulere enkeltbedrifter eller bedrifter i samarbeid til å gjennomføre innovasjonsprosjekter og forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid.

Forprosjektmidler – Gjennomføring og virkemiddelbruk

Gir bedrifter mulighet til å benytte ekstern forskning og utviklingskompetanse i sitt innovasjonsarbeid. Virkemiddelet kan dekke inntil 50 prosent av bedriften(e)s utgifter i forprosjektet. Ta kontakt med en kompetansemegler eller prosjektleder i VRI når det er aktuelt å søke om forprosjektmidler. Se mer om ordningen på forskningsrådets sider.

Sammen med kompetansemegler fyller bedriften ut MAL prosjektbeskrivelse forprosjektmidler som sendes til prosjektleder i VRI. Når prosjektet er godkjent legger bedriften inn søknaden på nettsidene til Forskningsrådet.